Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden internetverkoop Zeb For Stars Hasselt.

Verkoopsvoorwaarden van toepassing voor de For Stars Webshop. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Fashion For Stars Bvba -Sint-truidersteenweg 319-3500 Hasselt - ondernemingsnummer 0822734402.Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Fashion For Stars en de meerderjarige opdrachtgever (koper ) Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, is men gebonden door en aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden. Fashion For Stars behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.  De goederen worden enkel verkocht binnen de Europese Unie. 

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.Fashion For Stars Bvba heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen, de prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de Webshop van For Stars.

Bestelling

Wanneer U een artikel selecteert en verder wil gaan tot het aankopen hiervan , druk je op bestellen . Er is niets definitief besteld zolang er geen betaling is uitgevoerd. Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail. Een tweede mail wordt verzonden van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveradres. Indien het bestelde artikel niet voorradig is, wordt dit via ook via e-mail gemeld. Bestellingen kunnen enkel gewijzigd of geannuleerd worden via een e-mail aan info@forstars.be Bij annulering van een bestelling wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Verzending en levering

Fashion For Stars levert via de post binnen de 1à3 werkdagen na ontvangst van de betaling . Foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten . Vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend , maar worden louter als aanwijzing gegeven .Volgens de wet op handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Fashion For stars. U heeft 48uur de tijd om ons te verwittigen bij beschadiging. De goederen worden enkel verkocht binnen de Europese Unie. 

Verzendingskosten

Er zijn geen verzendingskosten voor aankopen (verzending binnen België) boven de 100euro .

Anders :

Binnen België 5,95 euro
Nederland 7,95 euro
Andere landen dan hierboven binnen de Europese Unie 30€

Betalingsmodaliteiten

Een bestelling is pas definitief wanneer wij de betaling hebben ontvangen . Ontvangen wij geen betaling binnen de 7dagen dan wordt uw bestelling geannuleerde en de artikelen terug aangeboden op onze site of in de winkel . Fashion For Stars werkt voor een veilige werkomgeving samen met partner Ogone . Betaling kan gebeuren via creditcard (visa of mastercard ) online banking (ing) of door middel van bankoverschrijving . Meer informatie over Ogone kan U vinden op www.ogone.be .Het is mogelijk dat een artikel door 2 klanten tegelijk wordt besteld . De eerst binnengekomen bestelling krijgt de voorrang .Fashion For Stars Bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.Bestelde goederen blijven eigendom van Fashion For Stars tot de bestelling volledig is betaald.Fashion For Stars Bvba neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Fashion For Stars Bvba kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot deze gegevens.

Terugzendingen/Omruilen

"De webshopconsument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst".U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van uw aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van de leveringsbon van de verzendingsdienst.U kan de aankoop die u wenst te annuleren of om te ruilen, GRATIS binnenbrengen in onze winkel , of de bestelling op eigen kosten terugsturen naar Fashion For Stars Bvba - Sint-Truidersteenweg 319-3500 HasseltRetourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde leveringen worden niet geaccepteerd.Retours die binnengebracht worden in onze winkel , worden contant terugbetaald of omgeruild ( excl verzendingskosten) . In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening (excl verzendingskosten ) .De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden.Indien een artikel reeds gebruikt is, kan For Stars het artikel niet meer terugnemen. Opgelet : artikelen van de communiecollectie worden niet geruild  Merken : Alice pi, Armani, Charlie, Enfant d'amour, Miss Leod , Bellissimie, Gymp communie, Blue Bay Party, Red&Blu , Val Max, 

Overmacht

Fashion For Stars Bvba is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Fashion For Stars bvba , beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Fashion For Stars BVBA.

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Fashion For Stars Bvba zijn onderworpen aan de Europese exportwetgeving en -voorschriften. De aangeboden goederen worden enkel verkocht binnen Europa . 

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Privacy Policy Fashion For Stars Bvba

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Fashion For Stars Bvba -Sint Truidersteenweg 319 te 3500 Hasselt Deze gegevens worden door Fashion For Stars bvba verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Fashion For Stars Bvba-Sint Truidersteenweg 319-3500 Hasselt 
(Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)